Informacja dla konsumentów dotycząca skorzystania z prawa odstąpienia od umowy

ORION SUPPLY SPóŁKA Z O.O.
UL. ANTONIUKOWSKA 4 LOK. 8,
15-845 BIAŁYSTOK
KRS: 0000632164,
NIP: 542-325-96-53,
REGON: 365163558
E-MAIL: INFO@ORIONS.PL

INFORMACJA DLA KONSUMENTóW DOTYCZĄCA SKORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od:
  1. [w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą)]: dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy;
  2. [w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno]: dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
  3. [w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach]: dnia w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części;
  4. [w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony]: dnia w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład poprzez wysłanie pisma pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: info@orions.pl
  ORION SUPPLY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku,
  ul. Antoniukowska 4 lok. 8, 15-845 Białystok,
  KRS 0000632164,
  NIP: 542-325-96-53,
  REGON: 365163558
  Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:
  – pod numerem telefonu : +48 690 900 439 w godzinach 8.00-16.00
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: ORION SUPPLY sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Antoniukowska 4 lok. 8, 15-845 Białystok niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 5. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.