Chromowany uchwyt do mebli Specchio 02 – 192 mm
35,30